Muitas un akcīzes noliktava "Atlas"

Phone

Mūsu telefons
+371 67146231

Muitas brokeris

Muitas brokeri ES

Licencēti muitas brokeri ES

Latvijas muitas dienests uztic mums pašiem noformēt muitas deklarācijas. Pakalpojums ir nepieciešams Eiropas kompānijām, kuras, izsniedzot pilnvaru kompānijai „ATLAS” importa muitas režīmu veikšanai, saņem iespēju nemaksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN) uzreiz pie preču muitošanas Latvijā. Šādu pakalpojumu „ATLAS” sniedz arī nerezidentiem, kas iepērk preces Eiropas Savienībā, konsolidē tās Latvijā turpmākam eksportam un trešajām valstīm.

Licence

Pilns dokumentu noformēšanas serviss

  • Preču transporta dokumentu noformēšana – CMR, Carnet TIR, invoisi, iepakojuma lapas un kravas manifesti, sanitārie un veterinārie sertifikāti, izcelsmes sertifikāti;
  • Eksporta un importa kravu deklarēšana;
  • Kravu noformēšana iekšējās un robežas muitas iestādēs, tai skaitā ostā.

CMR & TIR

Vienkāršotā deklarēšana

Ja brīdī, kad Latvijas rezidents izlaiž preci brīvam apgrozījumam, pietrūkst kāds dokuments (piem., izcelsmes sertifikāts), mums ir iespēja veikt vienkāršoto deklarēšanu uz termiņu līdz 10 dienām. Dotā termiņa atlikšana dod iespēju mūsu pastāvīgajiem klientiem uzreiz saņemt kravu, bet galīgo muitas deklarāciju noformēt 10 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no piegādātāja.

Muitas brokeris

Latvijas klientiem

Latvijas klientiem „ATLAS” nodrošina preču izlaišanu brīvam apgrozījumam ar savu galvojumu un atlikto muitas nodevu un nodokļu nomaksu. Ar nevainojamu reputāciju Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā, „ATLAS”, saņemot no klienta precīzu, pilnu dokumentāciju un informāciju par preci, iesniedz to muitai kā klienta tiešais pārstāvis.

Latvijas klienti