Muitas un akcīzes noliktava "Atlas"

Phone

Mūsu telefons
+371 67146231

Muitu noformēšana Krievijā un Muitas Savienībā

Šādās pilsētās:

 • Maskavā
 • Sanktpēterburgā
 • Kingissepā
 • Veļikie Luki
 • Kurskā
 • Vladivostokā

Loģistikas centra Atlas darbība balstās uz „viena ķēdes posma” principu, piedāvājot pilnu muitas pakalpojumu klāstu, kas sevī ietver šādus

Muitas noformēšanas posmus:

 • 1Pieteikums
 • 2Aprēķini
 • 3Vienošanās
 • 4Piegāde
 • Informācijas ievākšana par preci

  Šajā posmā muitošanas eksperti ievāc visu nepieciešamo informāciju par preci: vai prece jau iepriekš ir tikusi ievesta Krievijas Federācijas teritorijā, vai tai ir piešķirts preces kods, kā arī, vai, atmuitojot šo preci, ir kādas papildu prasības no muitas.

 • ТН ВЭД koda atlase un piešķiršana kravai

  Svarīgs nosacījums koda piešķiršanas procesā ir pareiza un nepārprotama preces nodefinēšana un tās klasificēšanas ТН ВЭД kodu grupā. Pastāv tieša saistība starp piešķirtajiem ТН ВЭД kodiem un muitas nodevu un nodokļu aprēķināšanas veidu. Pareizi piemeklējot ТН ВЭД kodu, var ietaupīt ievērojamas naudas summas, jo muitas nodevas dažādiem kodiem var atšķirties vairākas reizes.

 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana

  Atlas speciālisti, kas ir ar lielu pieredzi muitas dokumentu noformēšanā, īsā laikā apkopos un sagatavos visus nepieciešamos dokumentus un atļaujas, kas ievērojami paātrinās preču pārvešanu pāri robežai.

 • Pieteikuma noformēšana un iesniegšana muitas dienestam

  Šajā posmā ar muitas iestādēm tiek saskaņoti visi iespējamie jautājumi, kas saistīti ar kravu, kā arī tiek sagatavoti visi nepieciešamie kravas pavaddokumenti. Šī posma darbību galvenais mērķis ir minimizēt iespējamo problēmu rašanās cēloņus.

 • Izdevīgākās muitas loģistikas shēmas izvēle

  Labākās muitas nodevu maksājumu shēmas izvēle – šis ir galvenais elements pakalpojumu ķēdē, jo tas ietekmē pakalpojumu vērtību, ko apmaksā klients. "Atlas" speciālisti vienmēr ir gatavi palīdzēt klientam izvēlēties visrentablākos veidus, kā optimizēt izmaksas.

 • Preces muitas vērtības monitorings

  "Preces muitas vērtības monitorings" ir efektīvs līdzeklis, lai noteiktu faktisko muitas vērtību kravai. Gadījumā, ja prece jau iepriekš ir tikusi importēta Krievijas Federācijā, tad kopīgajā Federālā muitas dienesta datu bāzē jau ir informācija par muitas vērtību konkrētajai precei, skatoties pēc tās izcelsmes valsts. "Atlas" speciālistu uzdevums ir izvēlēties optimālāko kravas transportēšanas shēmu ar mērķi minimizēt muitas nodevas.

 • Preces piegādes noformēšana, ko veic Krievijas Federālā muitas dienesta licencēts brokeris

  Lai noformētu kravu piegādi, kopā ar Krievijas Federālā muitas dienesta licencētu brokeri tiek precizēts piegādājamo preču klāsts (nomenklatūra). Krievijas Federālā muitas dienesta licencēts brokeris, kā pilnvarots "Atlas" pārstāvis, uzņemas pilnu atbildību par pareizu dokumentu noformēšanu.

 • Preču noformēšana saliktajā kravā

  Loģistikas centra "Atlas" speciālisti ik nedēļu veic salikto kravu dokumentu noformēšanu. Krava tiek noformēta un nosūtīta uz viena importētāja vārda un adresi, kurš, saņemot preci, izlaiž to brīvā apritē Krievijā.

 • Maksājumu metodes un summas saskaņošana ar klientu

  Pēc tam, kad klients ir saņēmis informāciju par kravas atmuitošanas un pārvadāšanas aptuvenajām izmaksām, viņš pieņem galīgo lēmumu vai piegādāt preces uz muitas savienības teritoriju, vai nē.

 • Muitas nodevu aprēķināšana un saskaņošana ar Krievijas Federālo muitas dienestu

  Loģistikas centra „Atlas” speciālistiem ir unikāla iespēja iepriekš saskaņot maksājumus ar Krievijas Federācijas muitas dienestu.

 • Nepieciešamo atļauju sagatavošanas un noformēšana

  Loģistikas centra „Atlas” daudzu gadu pieredze un labā reputācija loģistikas tirgū palīdzēs klientam pēc iespējas ātrāk saņemt un noformēt visus nepieciešamos dokumentus, piemēram, atbilstības deklarāciju, atbilstības sertifikātu, ugunsdrošības sertifikātu, tehnisko reglamentu, valsts reģistrācijas apliecību utt.

 • Muitas maksājumu apstiprināšana vai korekcija

  Brīdī, kad krava jau faktiski tiek nosūtītā tālāk no „Atlas” noliktavas, tiek veikta muitas maksājumu vēlreizēja apstiprināšana un, ja tas ir nepieciešams - korekcija. Tas tiek darīts, lai maksimāli precīzi atspoguļotu iespējamās izmaiņas muitas sertifikācijas riskos, valūtas kursu svārstībās un izmaiņas citos faktoros, kas var būtiski ietekmēt galīgo pakalpojuma cenu.

 • Preču pavaddokumentu galīgā pārbaude

  Dokumentu galīgā pārbaude notiek brīdī, kad noformēta un piekrauta kravas automašīna dodas prom no „Atlas” noliktavas. Šajā posmā tiek iesniegta iepriekš sagatavotā muitas deklarācija, lai līdz minimumam samazinātu mašīnas dīkstāves risku uz robežas.

 • Kravas mašīnas kustības monitorings no iekraušanas līdz izkraušanai klienta noliktavā

  Šī procedūra ļauj nekavējoties risināt radušās problēmas. Uzņēmuma speciālisti labi apzinās, ka darbību precizitāte no mašīnas iekraušanas brīža „Atlas” noliktavā, līdz kravas nogādei klienta noliktavā, ļauj novērst, vai samazināt līdz minimumam, neplānotas izmaksas, pārbraucot robežu.

 • Kravas automašīnas ierašanās īslaicīgās glabāšanas noliktavā

  Līdz ar kravas automašīnas ierašanos īslaicīgās glabāšanas noliktavā, no klienta vai brokera konta Krievijas Federācijas budžetā tiek ieskaitīti iepriekš apstiprinātie muitas maksājumi.

 • Muitas formalitāšu nokārtošanas pagaidu uzglabāšanas noliktavā

  Šī darbība notiek "Atlas" speciālista klātbūtnē, kas personīgi kontrolē situāciju un spēj ātri noorganizēt preču izlaišanu brīvā apgrozībā. Ir svarīgi, ka "Atlas" pārstāvja rīcībā ir visa informācija par preces piegādes procesu, jo tas palīdz samazināt transportlīdzekļa dīkstāves risku, kas vienmēr saistās ar papildus izdevumiem.

 • Kravas izkraušana klienta noliktavā

  Kravas automašīna dodas uz klienta noliktavu, kur tiks veikta tās izkraušana. Vadītājs, kas ir bijis klāt gan pie kravas iekraušanas, gan pie tās izkraušanas, parakstās pavaddokumentos, apliecinot, ka klienta krava ir piegādāta un izkrauta.

Citi uzņēmuma pakalpojumi