Muitas un akcīzes noliktava "Atlas"

Phone

Mūsu telefons
+371 67146231

Muitas noliktavas raksturlielumi
Apsildāma “A” klases noliktava: 1500 m2
Apsildāma “B” klases noliktava: 8500 m2
Iekraušanas/izkraušanas tehnika: 16 vienības
Dzelzceļa pievads: check
Iespēja glabāt preces statņos: check
Kontrolējams temperatūras režīms: check
Iespējama kravu apstrāde visu diennakti: check
Kravas stāvokļa On-line monitorings: check
Video novērošana: check

Muitas noliktava

Tranzīts caur Latviju

Loģistikas centrs „ATLAS” izvietots automaģistrāles Rīga-Maskava tuvumā, netālu no dzelzceļa uz Maskavu, 9 km attālumā no Rīgas ostas un 16 km attālumā no Rīgas lidostas, kas ir ļoti ērti kravu konsolidēšanai, kuras tiek pārvadātas no Rietumiem uz Austrumiem un atpakaļ cauri Rīgai ar autotransportu, dzelzceļa, jūras un aviotransportu.

Tranzīts caur Latviju

Galvenie pakalpojumi

 • Jūras konteineru iekraušana/izkraušana;
 • Autotransporta un dzelzceļa transporta iekraušana/izkraušana;
 • Trešo valstu preču uzglabāšana muitas kontrolē;
 • Kravu uzglabāšana noliktavās un atklātās teritorijās;
 • Kravu apstrāde noliktavās;
 • Kravu konsolidēšana, šķirošana, komplektēšana un kravas sagatavošana nosūtīšanai;
 • Preču aprites elektroniskā uzskaite noliktavā;
 • Kravas pavaddokumentu sagatavošana.

Kravu apstrāde noliktavās

Kravu apstrādes pakalpojumi

 • Kravu šķirošana un komplektēšana, paletēšana;
 • Marķēšana, pārpakošana un papildināšana ar instrukcijām un aprakstiem;
 • Marķēšana, pārpakošana un papildināšana ar instrukcijām un aprakstiem;
 • Kravu partiju komplektēšana un sagatavošana nosūtīšanai saskaņā ar klientu pasūtījumiem;
 • Bojāta preču iepakojuma atjaunošana vai jauna iepakojuma izgatavošana.

Kravu partiju komplektēšana

Pagaidu uzglabāšanas noliktava

Ja kravas tranzīta laikā nākamā muitas režīma noformēšanai pietrūkst ziņas par preci, ir iespēja izvietot preci pagaidu uzglabāšanas noliktavā līdz 20 dienām bez muitas deklarācijas noformēšanas. Dotais muitas režīms dod iespēju atbrīvot transporta līdzekli, izkraujot preci noliktavā, pārbaudīt nomenklatūras un preču svara atbilstību pavaddokumentiem, kā arī pieprasīt un saņemt no piegādātāja papildus dokumentus, kas nepieciešami nākamā muitas režīma piemērošanai.

Pagaidu uzglabāšanas noliktava

Mums uzticas valsts un mūsu klienti

Kravu uzglabāšana muitas noliktavā atbilst Eiropas Savienības muitas normatīvu prasībām. Preces tiek uzglabātas īpašā muitas režīmā muitas kontrolē. Muitas noliktavas teritoriju apsargā speciāla apsardzes apakšvienība. Noliktavas ir aprīkotas ar mūsdienīgām apsardzes signalizācijas sistēmām. Katrai preces ievešanai un izvešanai tiek noformēts atbilstošs muitas režīms. Regulāri tiek veikta uzglabāšanā esošo kravu inventarizācija. Uzglabāšanai ievesto un izvedamo kravu uzskaite tiek veikta pēc muitas deklarāciju numuriem, pēc nomenklatūras, svara un preču vienību skaita. Preču sagatavošana nosūtīšanai un atlase tiek veikta saskaņā ar klientu pasūtījumiem, kurus apkalpojošais, augsti kvalificētais menedžeris un muitas speciālists noformē elektroniskā veidā saskaņā ar muitas un klienta prasībām.

Sertifikāts

Augsta darba precizitāte

Transporta līdzeklis tiek iekrauts un izkrauts materiāli atbildīgo personu – noliktavas pārziņa un automašīnas vadītāja – klātbūtnē, kas izslēdz kļūdas par preces daudzumu un sortimentu. Kravas izkraušanas laikā tiek veikta jebkura konstatētā preces iepakojuma bojājuma fotografēšana, un fotogrāfijas on-line režīmā tiek nosūtītas klientam lēmuma pieņemšanai par iepakojuma atvēršanu. Preču iekraušanas laikā transporta līdzeklī tiek veikta etapveida fotofiksācija. Tas nodrošina iekraušanas darbu kvalitātes kontroli, kurus veic augsti kvalificēti krāvēji, un kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt pilnīgu preču saglabāšanu maksimāli izmantojot transporta līdzekļa ietilpību. Mūsu klienti ir pieraduši pie šādas kārtības un augstas darba precizitātes, un neekonomē uz iekraušanas/izkraušanas darbu kontroles operācijām, jo, dzenoties uz dempinga cenām, nākas ciest zaudējumus problēmu risināšanai, kas vairākkārt pārsniedz šķietamo ekonomiju.

Noliktavas darbinieki

Tikai labas atsauksmes

Klientu rekomendācijas – galvenais kompānijas „ATLAS” klientu bāzes paplašināšanas instruments. Otrs instruments ir mūsu partneru rekomendācijas, piemēram, sadarbībā ar AS „Rietumu Banka” mēs realizējam uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu kreditēšanas programmas ar noliktavas krājumu ķīlu. Un, visbeidzot, „ATLAS” piesaista simpātijas ar atklātu un pieejamu informāciju par servisu, sludinot klientorientētas kompānijas Eiropas principus. Mēs vienmēr esam gatavi sniegt palīdzību ar kvalificētu padomu loģistikas un muitas jomā. Mēs esam ieinteresēti mūsu klientu un partneru uzplaukumā. Mūsu kredo – mūsu klientu veiksme – mūsu veiksme!

Like

По дополнительным вопросам свяжитесь с нами

Тел: +371 67146235 | E-mail: customs@warehouse.lv