Muitas un akcīzes noliktava "Atlas"

Phone

Mūsu telefons
+371 67146231

banking-cover

Tirdzniecības kreditēšana

Kompānija „Atlas” sadarbībā ar bankām piedāvā optimālu loģistiku un pilnu spektru Krievijas importētāju tirdzniecības darījumu finansēšanai. Esam izveidojuši speciālu klientu atbalsta programmu no izdevumu optimizācijas preču pārvadājumam līdz importa un eksporta operāciju finansēšanai. Mūsu partneri ir gatavi sniegt mūsu klientiem nepieciešamo resursu apjomu eksporta-importa operāciju veikšanai.

Mēs sadarbojamies ar:


Nosacījumi un Iespējas

Par nodrošinājumu var kļūt preces, kas atrodas noliktavā vai ceļā ekspedīcijas kompānijas „ATLAS” vadībā, kā arī prasības debitoriem, kas nodrošinātas ar bankas garantiju vai akreditīvu. Iespējamās kredīta summas: no 200 tūkst. EUR līdz 2 milj. EUR uz termiņu līdz 12 mēnešiem (ar termiņa pagarināšanas iespēju). AS „Rietumu Banka” saviem klientiem piedāvā arī overdraftu – no 50 tūkst. līdz 1 milj. EUR uz termiņu no 3 līdz 6 mēnešiem (arī ar iespēju pagarināt termiņu).

Nosacījumi un Iespējas

Kredīts ar noliktavā esošo preču ķīlu

Banka finansē preču iepirkšanas darījumu, kas paredzēts eksportam, piestādot akreditīvu vai galvojumu; vai arī banka veic nepieciešamo avansa maksājumu. Klients šajā gadījumā var saņemt preci no muitas noliktavas „ATLAS” Latvijā.

Preces noliktavā

Finansējums ar ceļā esošas preces ķīlu

Tirdzniecības kompānija uz sava vai piegādātāja rēķina veic preces iepirkumu. Pēc konosamentu saņemšanas, kas apliecina kravas iekraušanu, un to iesniegšanas bankā kompānija-klients saņem finansējumu kredīta veidā, kuru jādzēš pēc preču ienākšanas saņēmēja ostā vai to izvietošanas „ATLAS” noliktavā Latvijā, tieši pirms kravas saņemšanas no noliktavas.

Preces ceļā

Sazinieties ar mūsu speciālistiem

Telefons: +371 67146235

E-pasts: alla@warehouse.lv